پلاسما تراپی

Home/Posts/Tag:پلاسما تراپی

از پلاسما تراپی چه می دانید؟

By |2022-04-12T23:38:36+04:30December 3rd, 2018|Categories: اخبار تخصصی, پلاسما تراپی|Tags: , , , , , |

از پلاسما تراپی چه می دانید؟ پ پلاسما تراپی یکی از انواع درمان هایی است که برای پوست صورت می گیرد و در این اواخر توانسته به خوبی عمل کند. پلاسما در اصل یک گاز یونیزه است که یونهای خنثی و آزاد در آن حرکت می کنند. پلاسما دارای فشار پایین و دمایی [...]

PSR یا بازسازی پوست با پلاسما

By |2022-04-12T23:38:20+04:30December 2nd, 2018|Categories: اخبار تخصصی, پلاسما تراپی|Tags: , , , , , |

PSR یا بازسازی پوست با پلاسما پ PSR یا بازسازی پوست با پلاسما یک روش درمانی است که از به وسیله ی انرژی پلاسما برای جوانسازی پوست و ترمیم تغییرات پوستی مختلف مانند آفتاب سوختگی، چین و چروک و ... قابل انجام است. دستگاه پلاسما اولین تکنولوژی است که به صورت غیر لیزری [...]