به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی، سرپرست اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه سامانه MDR، سامانه ای برای ثبت گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی است ، افزود: این سامانه از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی و کاربران تجهیزات پزشکی شامل مردم، پزشکان، مراکز درمانی و بیمارستان ها می توانند تمامی مشکلاتی که در تجهیزات پزشکی مورد مصرف خود با آن مواجه می شوند را در این سامانه ثبت کنند. وی اظهار کرد: گزارشات ثبت شده در این سامانه با توجه به نوع مشکل به وجود آمده از یک تا 30 روز برای رسیدگی به آن فرصت لازم است. مهندس تربتی با بیان اینکه تا قبل از راه اندازی این سامانه، کاربران تجهیزات پزشکی با مراجعه حضوری و نامه نگاری مشکلات تجهیزات پزشکی خود را بیان می کردند، گفت: با راه اندازی سامانه MDR و راحت تر شدن ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی، تعداد گزارشات افزایش بافته است که این امر به ارتقا کیفیت تجهیزات پزشکی در سراسر کشور کمک شایانی می کند. وی با بیان اینکه تمامی گزارش مشکلات تجهیزات پزشکی اعم از ایرانی و خارجی برای ورود به بازار بررسی می شود،گفت: تاکنون 212 گزارش وجود نبود کیفیت تجهیزات پزشکی در سامانه MDR ثبت و بررسی شده است.