به گزارش پایگاه خبری تجهیزات پزشکی ایران افزایش تقاضا برای خرید کالاهایی مثل تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در جامعه‌ها علامت می‌دهد که وضعیت درآمدی شهروندان خوب است و خانواده‌ها علاوه بر اینکه پوشاک و خوراک را تامین کرده‌اند پس‌اندازی داشته‌‌اند که کالاهای بادوام خریداری می‌کنند. این افزایش تقاضا به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان علامت می‌دهد که تولید خود را افزایش دهند. به این ترتیب می‌توان تولید کالای بادوام خانگی را نوعی اندازه‌گیری برای اقتصاد نیرومند خانواده‌ها تلقی کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران بنابر اختیارات، وظایف و قانون عهده‌دار جمع‌آوری و توزیع اطلاعات مرتبط با تولیدات صنعتی است. به گزارش پایگاه خبری تجهیزات پزشکی ایران افزایش تقاضا برای خرید کالاهایی مثل تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در جامعه‌ها علامت می‌دهد که وضعیت درآمدی شهروندان خوب است و خانواده‌ها علاوه بر اینکه پوشاک و خوراک را تامین کرده‌اند پس‌اندازی داشته‌‌اند که کالاهای بادوام خریداری می‌کنند. این افزایش تقاضا به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان علامت می‌دهد که تولید خود را افزایش دهند. به این ترتیب می‌توان تولید کالای بادوام خانگی را نوعی اندازه‌گیری برای اقتصاد نیرومند خانواده‌ها تلقی کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران بنابر اختیارات، وظایف و قانون عهده‌دار جمع‌آوری و توزیع اطلاعات مرتبط با تولیدات صنعتی است.