به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» در حاشیه شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در محل سالن همایش های صدا وسیما افزود: در قوانینی چون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان»، «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو» و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، دولت و تولیدکنندگان کالا موظف هستند، حقوقی که در این مقررات برای مصرف کنندگان پیش بینی شده، رعایت کنند. وزیر صنعت افزود: نقش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، مطرح کردن چیستی حقوق مصرف کنندگان و مطرح کردن وظایفی دیگران در این زمینه است. نعمت زاده با بیان اینکه وزارت صنعت از طریق سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خدمات خود را ارائه می دهد؛ افزود: امروز تولیدکنندگان توجه بیشتری به حقوق مصرف کننده دارند گرچه ممکن است نارسایی هایی هم وجود داشته باشد. وی گفت: البته اکنون ساختارهای مناسبی در این زمینه شکل گرفته و برخی از اینها 24 ساعته در خدمت مصرف کنندگان هستند. وزیر صنعت افزود: آئین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اختیارات وسیعی را به مصرف کنندگان داده و حقوق آنها را در حدی که در سایر کشورها وجود دارد، دیده است که باید به طور کامل به آن عمل شود. نعمت زاده ادامه داد: مصرف کنندگان ما نیز باید آگاه شوند و در سامانه هایی که برای این منظور پیش بینی شده، اطلاعات لازم را دریافت کنند. وزیر صنعت یادآور شد: در آئین نامه خودرو برای زمان تعمیرات و تامین قطعه و اشکالات عمده خودرو پیش بینی هایی انجام شده است و حتی از ابتدای امسال خودرو را تحویل می گیرند و خودروی نو تحویل می دهند. نعمت زاده پیشنهاد کرد که تشکل هایی مردمی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل بگیرد. وزیر صنعت در این زمینه گفت: شیوه نامه ای تدوین خواهیم کرد که به این تشکل های مردمی کمک مالی دهیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما چه نمره ای در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به خود می دهید، گفت: مردم باید نمره بدهند؛ ما در جلساتی که با تولیدکنندگان داریم نیز این مسائل را مطرح و کنترل کرده و با سیستم های ارزیابی که در اختیار داریم، ماهانه رصد می کنیم. نعمت زاده افزود: ساختارهایی نیز برای ارائه خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه همایش امسال صنعت خودرو به خدمات پس از فروش اختصاص یافت و سخنرانان خارجی نیز در این زمینه صحبت کردند. وی ادامه داد: در این زمینه در حال سرمایه گذاری مشترک با چند شرکت خارجی هستیم تا بتوانیم در سطح بین الملل نیز خدمات پس از فروش لازم را ارائه کنیم.